Projektledning för butiker & 
kommersiella miljöer.

 

Vi projektleder, leveransplanerar och gör avrop samt leveransbevakar allt till färdig leverans och slutbesiktning.

Vid en nyetablering är det många aktörer som är involverade och vi hjälper er att samordna leverantörer och underentreprenörer. På så sätt kan ni bekymmersfritt fokusera på er kärnverksamhet medan vi för projektet i mål.

Vid ombyggnation eller renovering ser vi till att driva projektet på ett smidigt sätt, som tillåter er att ha öppet precis som vanligt utan att er försäljning påverkas.

Med oss som projektledare får ni kompetens och erfarenhet från många genomförda projekt i branschen. Vi ser till att kvalitet, pris och utförande hänger ihop och följs upp på ett professionellt sätt.

Vårt erbjudande

Nytt Butikskoncept

 • Driver Konceptutveckling
 • Färg, form, materialval
 • Hållbarhetsfrågor
 • Layout och kundvarv
 • Leverantörsval och upphandling
 • Beställningar
 • Dokumentation och manual
 • Utvärdering inför roll-out

Projektering Butik

 • Förstudie i butik (uppmätning)
 • Framtagning av relationsritningar
 • Vi arbetar fram genomtänkta layouter
 • Upprättar kalkyler
 • Projektspecifikationer
 • Positionslistor
 • Tidplan och planerande
 • Gränsdragningslistor
 • Upphandling

Projektledning Butik

 • Projektledning i butiksetablering
 • Tidplan
 • Statusmöten
 • Avropsbeställningar
 • Leveransbevakning
 • Slutbesiktning
 • Projektutvärdering


Vill du jobba med oss?

Vi tycker om vårat jobb. Vi vill komma i kontakt med människor som tänker och jobbar som vi. Ansvarsfulla personligheter med hög kompetens som tycker det är roligt att jobba med människor. Välkommen med en spontanansökan till info@butiksprojektering.se