Välkommen till ButiksProjektering

Projektledning för butik, detaljhandel och kommersiella miljöer - på en ny nivå.

Genom noga planerande och god projektledning hjälper vi er verksamhet framåt. Varje projekt är unikt och skräddarsys tillsammans med er, för att skapa framtidens handelsplatser.

Vi arbetar med nyetableringar och ombyggnationer i alla typer av kommersiella miljöer. Med vår kunskap, erfarenhet och utvecklade processer för kommersiella miljöer blir etableringarna effektiva och sparar er tid.

Det är detta vi brinner för!

Hur jobbar vi på ButiksProjektering?

Hur mycket av projektet som ni vill att vi ska leda är helt upp till er. Vi projektleder antingen hela processen eller delar av det. Sammanfattningsvis är det uppdelat i tre delar. Dessa tre delar är utveckling & planering, projektering och genomförande.

Nytt Butikskoncept

 • Driver Konceptutveckling
 • Färg, form, materialval
 • Hållbarhetsfrågor
 • Layout och kundvarv
 • Leverantörsval och upphandling
 • Beställningar
 • Dokumentation och manual
 • Utvärdering inför roll-out

Projektering Butik

 • Förstudie i butik (uppmätning)
 • Framtagning av relationsritningar
 • Vi arbetar fram genomtänkta layouter
 • Upprättar kalkyler
 • Projektspecifikationer
 • Positionslistor
 • Tidplan och planerande
 • Gränsdragningslistor
 • Upphandling

Projektledning Butik

 • Projektledning i butiksetablering
 • Tidplan
 • Statusmöten
 • Avropsbeställningar
 • Leveransbevakning
 • Slutbesiktning
 • Projektutvärdering


Butiksetablering med experter inom alla områden

Butiksprojektering ingår i en koncern med bolagen; ButiksGruppenButiksFixarenButiksSpecialisten och SOH Butiksetablering.

Tillsammans projekterar, bygger, monterar och installerar vi stora som små projekt.

Det innebär att vi har en bredd av kompetenser under ett och samma tak. Därtill har vi ett nätverk av experter inom olika områden. På så sätt kan vi ta hjälp av rätt kompetens vid rätt tillfälle.

SOH Butiksetablering

SOH Butiksetablering erbjuder en heltäckande tjänst för utveckling och etablering av nya butiker, restauranger och övrig kommersiell miljö. En kontakt som ombesörjer att allt flyter på bekymmersfritt i projekten och frigör värdefull tid för er.
Vi brinner för att skapa hållbara och levande handelsplatser och butiker!

Butiksfixaren

Vi på Butiksfixaren monterar, samordnar och projektleder ometableringar, nyetableringar och formatomställningar. Vi har gjort över 1000 projekt, våra främsta kunder är butiker inom dagligvaruhandel, detaljhandel och livsstil. Vi är bäst på att ta hand om kundens kund, vi är Familjära, Nytänkande och vi tar ansvar hela vägen.

ButiksSpecialisten

Vår idé är att hjälpa er att skapa en säljande varulayout i butiken. Vi hjälper er med med mallning i ny och ombyggnationer. Nybyggnation, omställning, revidering i stängd eller öppen butik spelar ingen roll då vi är ”ButiksSpecialister”. När kunder kommer in i Butiksspecialistens välarrangerade hyllgångar, möts de logiska och välfyllda varuexponeringar som med tydlighet i kommunikation skapar köplust.

Butiksgruppen

Butiksgruppen representerar butiksentreprenaderna i denna konstellation, där våra fokusområden berör ROT-Projekt, energioptimeringar, fastighetsbesiktningar, CAD-ritningar och byggprojektering. Vi kan genomföra projektet från ax till limpa och har full öppen transparens tillsammans med beställare, drift samt våra kunders kunder.