Butikskoncept

Vi projektleder utveckling av butikskoncept för kommersiella miljöer och engagerar oss redan på idéstadiet för att omvandla kundens framtidsplaner till nya, spännande och hållbara kommersiella miljöer. Med ett starkt fokus på hållbarhet och cirkulärt ekonomiskt tänkande, tar vi hänsyn till materialval, återbruksmöjligheter och framtida uppgraderingskoncept i alla våra beslut. Vårt mål är att skapa butikskoncept som inte bara är estetiskt tilltalande, utan också funktionella och hållbara över tid.

Utifrån kundens verksamhet anlitar vi rätt personer från vårt nätverk av arkitekter, retail designers, konceptutvecklare, merchandise expertis och konstruktörer. 

"Vi är en oberoende part som alltid väljer den bästa laguppställningen för uppdraget."

Kontakta oss gärna för mer information kring butikskoncept eller en säljpitch!

Arbetsprocess för Utveckling av Butikskoncept

Välkommen till vår omfattande guide för utveckling av butikskoncept i kommersiella miljöer. Vi är stolta över att erbjuda en strukturerad och effektiv process som säkerställer att varje projekt blir en framgång. Nedan följer en översikt av de åtta stegen i vår arbetsprocess:

1. Initial Konsultation och Idéutveckling

Vi börjar med att diskutera din vision och dina framtidsplaner för att skapa en grundläggande förståelse av projektet. Genom att förstå dina mål kan vi utveckla butikskoncept som verkligen speglar ditt varumärke och dina ambitioner.

2. Fakta - Sammanställning

Vi samlar in och analyserar relevant data, inklusive kundbeteende, marknadstrender och konkurrentanalyser. Denna information ger oss en solid grund för vidare utveckling och hjälper oss att identifiera möjligheter och utmaningar. Vi besöker även ett antal referensbutiker och dokumenterar samt intervjuar personal.

3. Sortimentanalys

Vi undersöker och analyserar det sortiment som ska erbjudas i butiken. Detta inkluderar att förstå produktmixen, kategorisering och placering för att optimera kundupplevelsen och försäljningen. Sortimentet analyseras utifrån olika aspekter såsom omsättningshastighet, lönsamhet, exponeringsmetoder mm. Vi jobbar med spacemanagement och Visual merchandising. 

4. Övergripande Design

Vi utvecklar den övergripande designen för butiken, inklusive typlayouter för olika storlek på säljyta, kundvarvsplanering och stil som speglar varumärket. Genom att skapa 3D konceptbilder ger vi en visuell representation av butikens utseende och känsla.

5. Detaljutveckling - Hållbarhetsanalys

Fokus ligger på detaljerna i designen, såsom materialval, belysning och inredningselement. Vi utför en hållbarhetsanalys för att säkerställa att designen är miljövänlig och hållbar över tid.

6. Kommunikationsprinciper

Grafik och kommunikationsstrategin bygger på den moodboard som fastställts och som speglar företagets DNA. Vi säkerställer att butikens budskap och varumärke kommuniceras effektivt till kunderna. Detta inkluderar skyltning, marknadsföringsmaterial och digitala medier.

7. Konstruktion - 3D Layout

Konstruktion av nya möbler tar sin utgångspunkt i befintliga lösningar på inredning som ska återbrukas. Stor vikt läggs på kompabilitet mellan gammalt och nytt, samt flexibilitet i framtida uppgradering.

Vi skapar en detaljerad 3D-layout av butiken som visar den slutliga designen. Detta hjälper till att visualisera slutprodukten kostnadseffektivt, innan byggprocessen påbörjas.

8. Testbutik - Utvärdering

Vi bygger och testar en pilot av butiken (testbutik). Genom att samla in feedback från kunder och personal kan vi identifiera förbättringsområden och finjustera designen innan den slutliga volymimplementeringen, ”roll-out”.

Butikskoncept med Extra Fokus på Hållbarhet och Innovation

Konceptutveckling

Vi arbetar tillsammans med våra experter för att utveckla ett hållbart och innovativt butikskoncept som uppfyller dina behov och mål. Våra butikskoncept är utformade för att skapa engagerande kundupplevelser och maximera kommersiell framgång.

Materialval och Återbruk

Vi utvärderar noggrant materialval och identifierar möjligheter för återbruk och cirkulär ekonomi i designen. Hållbarhet är en central del i våra butikskoncept, vilket bidrar till långsiktiga och miljövänliga lösningar.

Projektledning och Implementering

Vi leder hela projektet från start till mål, inklusive koordinering av våra experter och leverantörer för att säkerställa en smidig och framgångsrik implementering. Varje butikskoncept vi utvecklar genomgår rigorösa kvalitetskontroller för att uppnå högsta standard.

Med vår arbetsprocess kan du vara säker på att ditt butikskoncept kommer att vara både innovativt och hållbart, samtidigt som det skapar en engagerande och lönsam kundupplevelse. Som en oberoende part väljer vi alltid den bästa laguppställningen för varje uppdrag, vilket säkerställer att våra kunder får de bästa lösningarna för sina behov. Vi är dedikerade till att skapa butikskoncept som överträffar förväntningarna och ger varaktig kommersiell framgång.

Vårt Nätverk av Experter

Vi anlitar rätt personer från vårt breda nätverk baserat på kundens specifika behov. Detta inkluderar:

  • Arkitekter: För att säkerställa att designen är både estetiskt tilltalande och funktionell.
  • Retail Designers: För att skapa engagerande och kommersiellt framgångsrika butikskoncept.
  • Konceptutvecklare: För att utveckla innovativa och hållbara koncept som driver kundupplevelse och försäljning.
  • Merchandise Expertis: För att maximera produktplacering och kundupplevelse i butikskonceptet.
  • Konstruktörer: För att säkerställa att alla konstruktioner är säkra och hållbara.

Behöver ni hjälp att utveckla Butikskoncept?

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig med utveckling av butikskoncept? Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka en säljpitch!

Med vår omfattande erfarenhet och starka fokus på hållbarhet, är vi din ideala partner för att skapa innovativa och framgångsrika butikskoncept. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur vi kan hjälpa till att förverkliga din vision. Låt oss tillsammans skapa butikskoncept som inte bara inspirerar, utan också driver affärsframgångar.