Vi projektleder utveckling av butikskoncept för
kommersiella miljöer.

Vi kommer ofta in på idéstadiet när kundens framtidsplaner ska omsättas till nya spännande kommersiella miljöer.

I dessa uppdrag driver vi projekt för konceptutveckling enligt väl definierade och utarbetade processteg. Viktiga aspekter i den arbetsprocessen är att ta upp hållbarhet och cirkulärt ekonomiskt tänkande i beslutfattande om materialval, återbruksmöjligheter i kommande uppgraderingskoncept m.m.

Utifrån kundens verksamhet anlitar vi rätt personer från vårt nätverk av arkitekter, retail designers, konceptutvecklare, merchandise expertis och konstruktörer.

"Vi är en oberoende part som alltid väljer den bästa laguppställningen för uppdraget."

Kontakta oss gärna för mer information kring butikskoncept eller en säljpitch!

Vårt erbjudande

Nytt Butikskoncept

 • Driver Konceptutveckling
 • Färg, form, materialval
 • Hållbarhetsfrågor
 • Layout och kundvarv
 • Leverantörsval och upphandling
 • Beställningar
 • Dokumentation och manual
 • Utvärdering inför roll-out

Projektering Butik

 • Förstudie i butik (uppmätning)
 • Framtagning av relationsritningar
 • Vi arbetar fram genomtänkta layouter
 • Upprättar kalkyler
 • Projektspecifikationer
 • Positionslistor
 • Tidplan och planerande
 • Gränsdragningslistor
 • Upphandling

Projektledning Butik

 • Projektledning i butiksetablering
 • Tidplan
 • Statusmöten
 • Avropsbeställningar
 • Leveransbevakning
 • Slutbesiktning
 • Projektutvärdering


Vill du jobba med oss?

Vi tycker om vårat jobb. Vi vill komma i kontakt med människor som tänker och jobbar som vi. Ansvarsfulla personligheter med hög kompetens som tycker det är roligt att jobba med människor. Välkommen med en spontanansökan till info@butiksprojektering.se