Om oss och vår organisation

Vi projekterar och projektleder nyetableringar, ombyggnationer och formatomställningar inom handeln i Sverige.

Allt ifrån konceptidé - design - layout - upphandling - leverans - byggnation - installation - varuexponering.

Vad vi gör

Vi projektleder och färdigställer nyckelfärdiga butikslösningar i rätt tid till rätt kostnad. Alltid i nära samarbete med dig.

Projektering Bygg

 • Vi arbetar fram genomtänkta layouter
 • Upprättar kalkyler
 • Projektspecifikationer
 • Positionslistor
 • Typrumsbeskrivningar och tekniska beskrivningar
 • Tidplan och planerande
 • Gränsdragningslistor
 • Upphandling

Nytt Butikskoncept

 • Driver Konceptutveckling
 • Färg, form, materialval
 • Hållbarhetsfrågor
 • Layout och kundvarv
 • Leverantörsval och upphandling
 • Beställningar
 • Dokumentation och manual
 • Utvärdering inför roll-out

Projektledning Butik

 • Tidplan schemaläggning
 • Beställningar & koordinering
 • Leveransbevakning
 • Projektmöten
 • Projektleder genomförandedelen
 • Slutbesiktning och utvärdering

Miljöpolicy

ButikProjektering följer lagar, förordningar och myndighetskrav inom vår sektor. Vår verksamhet styrs av miljötänk och är integrerat i vårt arbete. Vi informerar, påverkar och ställer krav på våra anställda och våra samarbetspartners.

Vi går från pappershandlingar till digitala handlingar i största möjliga mån och verkar för källsortering och återanvändning av byggprodukter i våra projekt.

Miljöarbetet följs upp kontinuerligt med syfte att ständigt förbättras.