Om oss och vår organisation

Vi projekterar och projektleder nyetableringar, ombyggnationer och formatomställningar inom handeln i Norden.

Vem vi är

ButiksProjektering ingår i SOH Butiksetablering - en företagsgrupp som brinner för att skapa framtidens handelsmiljö.

Vi jobbar både i utvecklings-, projekterings- och genomförande-fasen. Bland våra uppdragsgivare finns välkända varumärken inom retail och offentlig miljö.

Vad vi gör

Vi projektleder och färdigställer utvecklingsupdrag eller nyckelfärdiga butikslösningar i rätt tid till rätt kostnad. Alltid i nära samarbete med dig.

Nytt Butikskoncept

 • Driver Konceptutveckling
 • Färg, form, materialval
 • Hållbarhetsfrågor
 • Layout och kundvarv
 • Leverantörsval och upphandling
 • Beställningar
 • Dokumentation och manual
 • Utvärdering inför roll-out

Projektering Butik

 • Förstudie i butik (uppmätning)
 • Framtagning av relationsritningar
 • Vi arbetar fram genomtänkta layouter
 • Upprättar kalkyler
 • Projektspecifikationer
 • Positionslistor
 • Tidplan och planerande
 • Gränsdragningslistor
 • Upphandling

Projektledning Butik

 • Projektledning i butiksetablering
 • Tidplan
 • Statusmöten
 • Avropsbeställningar
 • Leveransbevakning
 • Slutbesiktning
 • Projektutvärdering


Miljöpolicy

ButikProjektering följer lagar, förordningar och myndighetskrav inom vår sektor. Vår verksamhet styrs av miljötänk och är integrerat i vårt arbete. Vi informerar, påverkar och ställer krav på våra anställda och våra samarbetspartners.

Vi går från pappershandlingar till digitala handlingar i största möjliga mån och verkar för källsortering och återanvändning av byggprodukter i våra projekt.

Miljöarbetet följs upp kontinuerligt med syfte att ständigt förbättras.