Planering & Projektering för
kommersiella miljöer.

 

Beroende på hur ert behov av oss ser ut, lägger vi först upp en tidplan för projektet. I samråd med kunden utför vi förbesiktning, statusbesiktning och gör en behovsanalys. Därefter utarbetar vi sedan nya relationshandlingar, layout och totalkalkyl för investeringsbeslut.

Vi utför även teknisk beskrivning till bygglovsansökan. När investeringsbeslut är klart, övertar vi förtroendefullt beställarens åtagande i etableringsfasen och upprättar gränsdragningslistor, upphandlar entreprenörer, inredning och övrig utrustning samt driver projektmöten åt beställaren.

Vi tar fram detaljerade projektspecifikationer, positionslistor, inredningslayout och utarbetar slutliga arbetsdokument för genomförandet.

Vår Arbetsprocess 

Vi erbjuder omfattande tjänster inom planering och projektering för kommersiella miljöer. Oavsett ditt behov, börjar vi alltid med att skapa en detaljerad tidplan för projektet. Vårt arbete omfattar flera kritiska steg för att säkerställa att ditt butikskoncept blir både framgångsrikt och hållbart.

1. Tidplan och Behovsanalys

I samråd med kunden lägger vi upp en tidplan för projektet. Vi utför förbesiktning, statusbesiktning och genomför en omfattande behovsanalys för att förstå alla aspekter av projektet.

2. Utveckling av Relationshandlingar

Baserat på vår analys utarbetar vi nya relationshandlingar och layout som speglar det nya butikskonceptet. Detta inkluderar en totalkalkyl för investeringsbeslut, som ger en tydlig bild av de ekonomiska ramarna för projektet.

3. Bygglovsansökan

Vi ansvarar för den tekniska beskrivningen som krävs för bygglovsansökan, vilket är en viktig del av etableringsfasen för ett nytt butikskoncept.

4. Investeringsbeslut och Etableringsfas

När investeringsbeslutet är klart, tar vi förtroendefullt över beställarens åtagande i etableringsfasen. Vi upprättar gränsdragningslistor, upphandlar entreprenörer, inredning och övrig utrustning, samt driver projektmöten åt beställaren för att säkerställa att allt går enligt plan.

5. Projektspecifikationer och Utförandedokument

Vi tar fram detaljerade projektspecifikationer, positionslistor och inredningslayout. Därefter utarbetar vi slutliga arbetsdokument för genomförandet, vilket säkerställer att butikskonceptet realiseras på bästa möjliga sätt.

Vi utlovar

Vårt engagemang sträcker sig över hela projektets livscykel, från den initiala planeringen till den slutliga genomförandet. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa butikskoncept som inte bara uppfyller deras behov, utan också överträffar deras förväntningar. Vårt mål är att leverera butikskoncept som är estetiskt tilltalande, funktionella och hållbara.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig med planering och projektering för ditt butikskoncept, kontakta oss gärna för mer information eller för att boka en säljpitch!

Med vår omfattande erfarenhet och starka fokus på hållbarhet, är vi din ideala partner för att skapa innovativa och framgångsrika butikskoncept. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur vi kan hjälpa till att förverkliga din vision. Låt oss tillsammans skapa butikskoncept som inte bara inspirerar, utan också driver affärsframgångar.