Planering & Projektering för
kommersiella miljöer.

 

Beroende på hur ert behov av oss ser ut, lägger vi först upp en tidplan för projektet. I samråd med kunden utför vi förbesiktning, statusbesiktning och gör en behovsanalys. Därefter utarbetar vi sedan nya relationshandlingar, layout och totalkalkyl för investeringsbeslut.

Vi utför även teknisk beskrivning till bygglovsansökan. När investeringsbeslut är klart, övertar vi förtroendefullt beställarens åtagande i etableringsfasen och upprättar gränsdragningslistor, upphandlar entreprenörer, inredning och övrig utrustning samt driver projektmöten åt beställaren.

Vi tar fram detaljerade projektspecifikationer, positionslistor, inredningslayout och utarbetar slutliga arbetsdokument för genomförandet.

Vårt erbjudande

Nytt Butikskoncept

 • Driver Konceptutveckling
 • Färg, form, materialval
 • Hållbarhetsfrågor
 • Layout och kundvarv
 • Leverantörsval och upphandling
 • Beställningar
 • Dokumentation och manual
 • Utvärdering inför roll-out

Projektering Butik

 • Förstudie i butik (uppmätning)
 • Framtagning av relationsritningar
 • Vi arbetar fram genomtänkta layouter
 • Upprättar kalkyler
 • Projektspecifikationer
 • Positionslistor
 • Tidplan och planerande
 • Gränsdragningslistor
 • Upphandling

Projektledning Butik

 • Projektledning i butiksetablering
 • Tidplan
 • Statusmöten
 • Avropsbeställningar
 • Leveransbevakning
 • Slutbesiktning
 • Projektutvärdering


Vill du jobba med oss?

Vi tycker om vårat jobb. Vi vill komma i kontakt med människor som tänker och jobbar som vi. Ansvarsfulla personligheter med hög kompetens som tycker det är roligt att jobba med människor. Välkommen med en spontanansökan till info@butiksprojektering.se